Medewerkersbetrokkenheid in de Verenigde Staten vs West-Europa

Door Laurenz Mignolet - Leestijd 6 min.

West-Europa behoort tot de meest sociaal en economisch ontwikkelde regio’s in de wereld. Gezamenlijk staan we in voor zo’n 15% van de wereldimport en -export. Gemiddeld 70% van de inwoners heeft een vaste baan. De levensverwachting en sociale zekerheid is hoog.

Maar leiden al deze factoren ook tot gelukkige en betrokken medewerkers?

West-Europese slump

Simpelweg gesteld: sterke sociale en economische ontwikkeling leidt niet tot betrokken medewerkers. Talrijke andere factoren spelen hierin een rol. Voor het bewijs van deze stelling werpen we onze blik naar de andere kant van de Atlantische Oceaan:

De Verenigde Staten heeft een socio-economische structuur vergelijkbaar met die van West-Europa. De sociale zekerheid staat vandaag nog niet waar ze moet staan, maar het aandeel volwassenen met een vaste baan en de levensverwachting lijken sterk op die van West-Europa.

Wanneer we spreken over het werkklimaat, hebben we hier dus twee vergelijkbare regio’s. Toch is er een gigantisch verschil tussen de medewerkersbetrokkenheid in beide regio’s.

In de Verenigde Staten voelt 33% van de medewerkers zich betrokken bij hun werk. In West-Europa is dit slechts 15%. België haalt net de 10%.

Hoe kunnen we dit verschil verklaren?

Betrokken versus niet betrokken

Eerst is het belangrijk om te weten wat nu het verschil is tussen een betrokken en een niet betrokken medewerker. Er is ook nog een derde categorie: de mentaal losgekoppelde medewerker. Maar wat is nu juist het verschil tussen de drie?

  1. Betrokken medewerkers zijn actief betrokken in de organisatie. Ze zijn zeer enthousiast over de werkplek. Deze mensen zien zichzelf bijna als eigenaar en streven naar effectiviteit en innovatie. Ze willen de organisatie mee vooruit bewegen. In ons land behoort 10% tot deze groep.
  2. Niet betrokken medewerkers zijn psychologisch niet gebonden aan het werk of het bedrijf. Hun behoeftes worden niet volledig vervuld. Ze steken wel tijd in hun werk (ze zijn letterlijk aanwezig in het bedrijf), maar de energie en passie ontbreekt. Erg loyaal zijn ze vaak ook niet. In ons land behoort 73% tot deze groep.
  3. De mentaal losgekoppelde medewerkers zijn ongelukkig. Ze betreuren dat hun behoeftes niet worden vervuld. Deze medewerkers hebben het potentieel om dagelijks te ondermijnen wat hun betrokken medewerkers proberen te vervullen. In ons land behoort 17% tot deze groep.

Management en strategie

Een van de belangrijkste manieren om de productiviteit en betrokkenheid in je team te verhogen, is om medewerkers de flexibiliteit te geven om te groeien naar de rollen en verantwoordelijkheden die het best aansluiten bij hun capaciteiten.

In de Verenigde Staten krijgen medewerkers over het algemeen meer inspraak en autonomie. Hierdoor ontwikkelen ze hun sterktes en kunnen ze deze beter inzetten. In West-Europa is dit nieuwe perspectief op management nog niet voldoende doorgedrongen.

Medewerkers die dagelijks hun sterktes gebruiken, zijn vanzelf meer gemotiveerd. Werken voelt voor hen ook niet echt als “werken” aan. In bedrijven waar een strength-based strategie werd ingevoerd, stegen de sales met 10% tot 19% en de winst met 14% tot 29%.

Statistieken medewerkersbetrokkenheid winst
Bedrijven met betrokken medewerkers genereren 14 tot 29% meer winst dan bedrijven waar medewerkers zich niet betrokken voelen.

De nieuwe manager

Getalenteerde managers bouwen actief een positieve en sterke relatie op met hun medewerkers. Ze gaan op zoek naar de innerlijke motivatie van hun team. Ze kennen de talenten en doelstellingen van medewerkers en helpen hen om deze te behalen.

Flexibiliteit is hét woord dat je hierbij moet onthouden: een one size fits all aanpak bestaat al lang niet meer. Elke medewerker heeft verschillende verwachtingen. Dit geldt nog eens dubbel zo hard voor de millennials in je team. Hier komen we in een latere blog op terug.

Uit diepgaand onderzoek blijkt dat in de best gemanagede bedrijven maar liefst 70% van de medewerkers actief betrokken zijn in het bedrijf. Dit cijfer toont aan hoeveel potentieel er is om hierin verder te ontwikkelen.

Gameificatie

Hoe ontwikkel je een nieuw perspectief op management? Een eenvoudige en toegankelijke methode is gamificatie.

Maar wat verstaan we onder gamificatie? Voor velen lijkt dit nog het zoveelste vreemde woord uit een handboek marketing. Maar dat is het zeker niet. Integendeel, je bent er doorheen je leven al verschillende keren mee geconfronteerd.

Onder gamificatie verstaan we het gebruik van een spel of speeltechnieken om menselijk gedrag op een positieve manier te sturen of beïnvloeden.

Denk hierbij aan alle speelse manieren waarop je ooit iets hebt aangeleerd: simulaties op school, educatieve spelletjes in jeugdbewegingen, creatieve opdrachten op scholen en universiteiten, enz.

Games zijn efficiënt in het vastgrijpen, binden en motiveren van hun spelers. Bij gamification draait het om het toepassen van die technieken in de echte wereld.

In de Verenigde Staten is gamification een absolute trend. Maar liefst 50% van de startups integreert gamification in hun strategie. Grote bedrijven zoals Nike en Google hebben al jaren een gamification strategie waar ze behoorlijk wat positieve resultaten mee boeken. In Europa is deze trend nog niet voldoende aangewakkerd. Kunnen we onze medewerkers nu echt meer betrekken door het spelen van een spel?

Invloed op intrinsieke motivatie

Gamification verrijkt de ervaring van de mensen die ermee betrokken zijn. Op een speelse manier komen de persoonlijke doelstellingen en ideeën naar boven. Het is de taak van managers om deze doelen te bereiken en de beste ideeën te realiseren.

Wanneer je medewerkers hierbij helpt, profiteer jij er ook van. Je medewerkers zijn gemotiveerder en meer betrokken bij het werk. Ze maken de overgang van “niet betrokken medewerker” naar “betrokken medewerker” en de positieve resultaten daarvan zijn al bewezen.

Een onderzoek uit 2019 in de Verenigde Staten naar de effecten van gamification brengt interessante statistieken en informatie naar boven:

  • Medewerkers voelen zich gelukkiger (88%) en productiever (89%).
  • 33% van de medewerkers wil meer speeltechnieken invoeren tijdens trainingen en opleidingen.
  • 83% van de medewerkers die een gamified training kreeg, voelde zich gemotiveerd. 61% van de medewerkers die een andere training kregen, voelden zich verveeld en onproductief.
  • 89% van de medewerkers is ervan overtuigd dat door speeltechnieken hun productiviteit zal stijgen.
  • Gamification heeft een grote impact op medewerkersbetrokkenheid, motivatie en psychologie.

Toekomstbeeld

De verschillen in medewerkersbetrokkenheid tussen de Verenigde Staten en Europa is groot. Er is nood aan een nieuw perspectief op management om deze kloof te dichten.

West-Europa positioneerde zich al als een sociaaleconomische grootmacht. Nu is het tijd om aan de volgende fase te beginnen: het motiveren en betrekken van de medewerkers die mee bouwen en hebben gebouwd aan deze grootmacht.

Wens je meer te weten over hoe gamification kan bijdragen aan de betrokkenheid en productiviteit in je team? Vraag het dan aan één van onze coaches of trainers. Wij staan je graag te woord!

Wil je ons persoonlijk spreken?

Vind je niet meteen wat je zoekt op onze website? Of wil je meer informatie? Wij helpen je graag verder!