Grensoverschrijdend gedrag

Wapen je medewerkers, je organisatie en jezelf tegen agressief en grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag is een onderwerp dat steeds vaker de kop opsteekt in het nieuws en op sociale media. Zowel binnen organisaties en in gezinnen krijgen we ermee te kampen. Hoewel dit fenomeen niet nieuw is, wordt het gelukkig wel steeds meer bespreekbaar.

De vormen van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt in verschillende vormen voor. Het kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • Verbale agressie: Beledigingen, bedreigingen, schreeuwen, schelden en andere vormen van verbaal geweld tegen collega’s, leidinggevenden of klanten.
  • Fysieke agressie: Fysiek geweld zoals duwen, slaan, schoppen, spugen of andere vormen van lichamelijk contact dat als bedreigend of intimiderend wordt ervaren.
  • Pesten: Dit kan variëren van subtiele vormen van intimidatie en roddelen tot openlijk pestgedrag zoals buitensluiten, kleineren of saboteren van het werk van een collega. Cyberpesten buiten de werkuren valt hier ook onder.
  • Seksuele intimidatie: Dit omvat ongewenste seksuele avances, opmerkingen, aanrakingen of andere vormen van gedrag dat een persoon zich ongemakkelijk of bedreigd doet voelen.
  • Discriminatie: Dit kan plaatsvinden op basis van ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken, en kan leiden tot uitsluiting, vooroordelen of ongelijke behandeling.
  • Psychologische intimidatie: Gedragingen zoals manipulatie, dreigementen, het creëren van een vijandige werkomgeving, of het systematisch ondermijnen van iemands zelfvertrouwen en waardigheid.

Grensoverschrijdend gedrag is geen ver-van-mijn-bedshow

Ook jijzelf en je medewerkers kunnen ermee te maken krijgen. Als organisatie is het belangrijk om je medewerkers te beschermen en hen te wapenen tegen de negatieve effecten van grensoverschrijdend gedrag.

Het is essentieel om een veilige werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gesteund voelen en weten hoe ze met grensoverschrijdend gedrag moeten omgaan. Door middel van trainingen en bewustwordingsprogramma’s bereiden we medewerkers voor op verschillende situaties en leren ze effectieve strategieën voor conflictbeheersing en de-escalatie.

Hoe gaan we te werk?

Het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag vergt een proactieve benadering vanuit de organisatie. Implementeer duidelijke richtlijnen en procedures en moedig medewerkers aan om incidenten te rapporteren en ondersteuning te zoeken wanneer dat nodig is.

Waarom deze opleiding?

Door te investeren in het welzijn en de veiligheid van je medewerkers, kun je niet alleen de werksfeer verbeteren, maar ook de productiviteit verhogen en het personeelsverloop verminderen.

Nieuwsbrief

Ontvang je graag onze nieuwsbrief?

Wil je ons persoonlijk spreken?

Vind je niet meteen wat je zoekt op onze website? Of wil je meer informatie? Wij helpen je graag verder!